چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۱۸
IOTC
/ درباره ما / مدیریت ها / مدیریت برنامه ریزی

مهدی حسنی 

 متولد                 1360

محل تولد : اراک

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی صنایع 

سوابق شغلی : مسئول تعمیرات مکانیک نیروگاه / رییس پژوهش و توسعه / مدیر برنامه ریزی تلفیقی 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱