چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۲۹
IOTC

مهدی حسنی

 

مهدی حسنی 

 متولد:                 1360

محل تولد: اراک

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع 

سوابق شغلی: مسئول تعمیرات مکانیک نیروگاه / رییس پژوهش و توسعه / مدیر برنامه ریزی تلفیقی 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱