شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۰۵:۴۵
IOTC

مهدی حسنی 

 متولد                 1360

محل تولد : اراک

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی صنایع 

سوابق شغلی : مسئول تعمیرات مکانیک نیروگاه / رییس پژوهش و توسعه / مدیر برنامه ریزی تلفیقی 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱