پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۱:۵۸
IOTC

هوشیار کریمی

 

هوشیار کریمی

 متولد:                 1357

محل تولد :    ایلام 

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی 

سوابق شغلی : مسئول خزانه داری / رییس سندرسی / رییس بودجه و کنترل هزینه ها / رییس حسابداری / مدیر مالی 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱