پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۱:۱۵
IOTC

فرزاد جهانگیری

  متولد                 1344

محل تولد : اصفهان 

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی مکانیک  

سوابق شغلی : مدیر مهندسی و ساختمان 

  تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱