پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۱:۴۴
IOTC

 محمد نوروزی فرد
 
 
محمد نوروزی فرد

 

 متولد:                            ۱۳۴۵
 محل تولد:                       شیراز
 سوابق تحصیلی:               فوق لیسانس مهندسی صنایع 
 سوابق شغلی: / مدیر خدمات پشتیبانی/ مدیر عملیات عمومی/ معاون

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱