جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۲۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ترمیم کانال،رینگ بتنی و گروت ورق آنولار مخازن ذخیره نفت

مناقصه

م پ خ/93/003

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

داشتن حداقل رتیه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات ویا رتبه 5 نفت و گاز