پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی مخزن اساسی 500 هزار بشکه ای شماره 19 در جزیره خارک بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 003/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 نفت و گاز یا 5 تاسیسات وتجهیزات