پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۵۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات نگهداشت ، ایجاد و ترمیم فضای سبز شرکت پایانه های نفتی ایران در منطقه خارک بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 006/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

نگهداری و خدمات فضای سبز ( کد5)