جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه احداث و نوسازی سیستم برق اسکله واقع در پایانه شمال

مناقصه

م.ع.پ /91/047

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات و تجهیزات