پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازرسی داخلی خطوط لوله زیر دریایی انتقال نفت خام گناوه-خارگ توسط توپک هوشمند (High resolution MFL &TFL) بصورت دو مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 038/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران