پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۵۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بهسازی ساختمان آزمایشگاه های ابزار دقیق در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.پ.خ 046/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه و ساختمان