سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۰۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

احداث آزمایشگاه میعانات گازی عسلویه

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 034/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 گروه ابنیه