پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۱۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعویض خط 6 اینچ آب آتش نشانی زیر راهروها از پهلوگاه 7 تا 10 بطول 450 متر در اسکله شرقی

مناقصه

مناقصه شماره م.پ.خ 038/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات وتجهیزات