پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۲۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین (اجار) یک دستگاه جراثقیل 250 تن چرخ زنجیری بوم خشک جهت انجام کارهای عملیاتی

مناقصه

تجدید مناقصه شماره م.ع.پ 023/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران