جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۵۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین کالا و مصالح و انجام خدمات بازسازیو نوسازی استخر موجود در خارگ

مناقصه

م.ع.پ / 91/045

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه و ساختمان