پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۳۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تکمیل طرح توسعه مهمانسرای میلاد در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.پ.خ 037/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه و ساختمان