سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۱۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین (اجاره) یک فروند یدک کش جهت حمل محمولات دریایی بین بندر بوشهر، خارگ و بالعکس و سایر جزایر و ینادر داخلی خلیج فارس و دریای عمان

مناقصه

م ع پ/99/001/شماره سامانه 2099091645000073

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰