سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بهسازی سازه های بلوکی و بتنی در کارخانه آب و مخازن آب شرب در جزیره خارگ

مناقصه

مناقصه شماره م.پ.خ 034/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه