چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۳۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

احداث آمازیشگاه میعانات گازی عسلویه

مناقصه

مناقصه م.ع.پ 034/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

پایه 5 از گروه ابنیه