سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی مخزن 272 هزار بشکه ای شماره 5 در جزیره خارک بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 032/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات و تجهیزات یا 5 نفت و گاز