جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی مخزن 500 هزار بشکه ای شماره 21 در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 031/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 نفت و گاز یا5 تاسیسات و تجهیزات