سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۴۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

اجاره یک دستگاه جراثقیل 250 تن چرخ زنجیر ی بوم خشک جهت انجام کارهای عملیاتی بصورت یک مرحله ای

مناقصه

تجدید مناقصه شماره م.ع.پ 023/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

کد 1 ( حمل نقل)