جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهداشت ، ایجاد و ترمیم فضای سبز شرکت پایانه های نفتی ایران در منطقه خارگ -یک مرحله ای

مناقصه

تجدید مناقصه 018/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

کد 5 ( فضای سبز)