جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۲۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بک فروند هواپیما با ظرفیت 45 تا 50 صندلی جهت استقرار دائمی در فرودگاه خارگ به منظور ارائه خدمات باربری ، مسافربری و انجام خدمات پروازی در شرایط اضطراری و اورژانسی بصورت یک مرحله ای

مناقصه

تجدید منافصه 014/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

مجوز فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری