جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۴۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمت حفاظتی و حراستی تاسیسات ، اسکله ، اماکن شرکت پایانه های نفتی ایران در مناطق خارگ ، عسلویه و نکا بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 029/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

کد 4 (خدمات عمومی) و ارائه تایید صلاحیت سازمان حراست وزارت نفت