جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

احداث جاده دسترسی به باند فرودگاه خارگ ، کانال و پل های مربوطه ، اپرون ، تاکسی وی عمودی و روشنایی فرودگاه بصورت دو مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 022/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 راه و ترابری