سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۴۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین (اجاره) یک دستگاه جراثقیل 250 تن چرخ زنجیری بوم خشک جهت انجام کارهای عملیاتی

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 023/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

کد 1 (حمل و نقل)