چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات سقف شناورو بدنه، نصب مکانیکال سیل و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده و فعالیت های مکانیکال و ابزار دقیق ....

مناقصه

م ع پ/020/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران