جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تعمیر و نگهداری و پوشش های حفاظتی خطوط لوله جریانی و مخازن و تاسیسات صنعتی و خشکی در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م.ع.پ / 91/043

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5تاسیسات و تجهیزات