جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعمیر سونیتهای باشگاه ملونان

مناقصه

مناقصه شماره م.پ.خ 029/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه و ساختمان