جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۲۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اجرای اسکلت بتنی مهمانسرای ولیعصر در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه م.پ.خ 022/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه و ساختمان