جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۴۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مورد نیاز پایانه های نفتی در خارگ، تهران و عملیات عمومی

مناقصه

مناقصه م.ع.پ021/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران