جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات راهبری و نگهداری سیستم های کمک ناوبری و الکترونیکی فرودگاهف سیستم برق اضطراری فرودگاه، سیستم روشنایی فرودگاه بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه م.ع.پ 020/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

مجوز فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری