چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۳۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه خارگ

مناقصه

FD/07/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران