سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۴۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازرسی داخلی خطوط لوله زیردریایی انتقال نفت خام-خارگ توسط توپک هوشمند High Resolution MFL & TFL بصورت دو مرحله ای

مناقصه

مناقصه م.ع.پ/017/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران