شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید ACTUATOR

مناقصه

MP/15/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران