جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات اداره , نظارت و ارائه مشاور فنی , تخصصی فرودگاه جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م.ع.پ / 91/042

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

گواهینامه مصدق فعالیت از سازمان هواپیمایی کشور