سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۲۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بازیافت پسماند خانگی و تنظیمات معابر و جاده ها،محوطه های عمومی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه م.ع.پ 019/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

کد 4، خدمات عمومی