پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام بخشی از عملیات تخلیه و بازگیری کالا و عملیات انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت امور بازرگانی در مناطق عملیاتی خارگ و بوشهر بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه م.ع.پ 010/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

کد 1، امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه