پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۴۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهداشت ، ایجاد و ترمیم فضای سبز شرکت پایانه های نفتی ایران در خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه م.ع.پ 018/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

کد5 ، نگهداری و فضای سبز