پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

شرکت هواپیمایی جهت تامین هواپیما با ظرفیت حداقل 90 صندلی جهت ترابری کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران از مبادی خارگ و بالعکس بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه م.ع.پ 013/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

ارائه گواهینامه مصدق مجوز فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری