شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

احداث کانال آبرو به وسیله لوله های بتنی از مخزن 34 تا غرب مخزن 29 بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ/021/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران