جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۳۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه محوطه سازی پارک جنگلی - ساحلی حاشیه غربی خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م.ع.پ / 91/041

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه و ساختمان