یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۴۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره35 در جزیره خارک به صورت یک مرحله ای

مناقصه

تجدید مناقصه م.ع.پ 006/91

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 نفت و گاز یا 4تاسیسات و تجهیزات