چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات رسوب زدایی دو مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 26 و 32 در جزیره خارگ بصورت دو مرحله ای

مناقصه

م ع پ/041/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۱۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها