چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ارایه خدمات اداره، نظارت و مشاور فنی تخصصی به فرودگاه خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/029/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۵ اسفند ۱۳۹۳ ۱۵:۵۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها