یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات رسوب زدایی کف و پاکسازی کامل مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 35 به روش مکانیزه بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه م.ع.پ 011/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 نفت و گاز (یا) 5 تاسیسات و تجهیزات