سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۰۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

احداث ساختمان واحد خدمات مخازن پایانه نفتی خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/032/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ بهمن ۱۳۹۳ ۰۹:۱۳

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بیهقی - روبروی فروشگاه شهروند - پلاک 28 - مرکزی یازدهم نفت - شرکت پایانه های نفتی ایران - طبقه همکف