یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات عمومی،مهمانسرایی و فرهنگی-ورزشی شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

مناقصه م.ع.پ92/007

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

کد (2-4-7)