یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۱۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تمیز سازی و رنگ آمیزی راهروهای دسترسی به تجهیزات و ادوات اسکله شرقی

مناقصه

مناقصه م.پ.خ 012/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5تاسیسات و تجهیزات