یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره 92/15/JA- خرید HEATER TUBE BUNDLE

مناقصه

1329409

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران